HEN64304 Camera

  • Tốc độ ghi hình 1920 fps
  • Số cổng xuất hình ảnh (4k) 2 HDMI 1 VGA
  • Cổng kết nối ngoại vi 2 x USB3.0; 2 x USB2.0; 1 x RS232

 

 

Thông số kỹ thuật

Chế độ ghi hình 6MP/5MP/4MP/ 3MP/1080p/720p @25-30fps
Tốc độ ghi hình 1920 fps
Số cổng xuất hình ảnh (4k) 2 HDMI 1 VGA
Số kênh báo động vào/ra 16/6
Số kênh âm thanh vào ra 1/1

 

Dung lượng dự trữ tối đa Up to 64TB
Cổng kết nối ngoại vi 2 x USB3.0; 2 x USB2.0; 1 x RS232
Số cổng PoE 16
Số kênh SATA/eSATA 8/1
Dung lượng lưu trữ mặc định no HDD