MAXPRO NVR SE

  • Số kênh camera IP 16/32/64-Channel NVR
  • Kênh cho phép xem trực tuyến Up to 64 IP Channels (64 Streams)
  • Công suất tiêu thụ điện 1 x 400W

Thông số kỹ thuật

Số kênh camera IP 16/32/64-Channel NVR
Kênh cho phép xem trực tuyến Up to 64 IP Channels (64 Streams)
Khả năng nén hình ảnh MJPEG, MPEG-4, H.265, H.264

 

Tổng dung lượng lưu trữ tối đa Up to 48TB
Khả năng ghi hình Up to 1280 fps @ 1080p (4 Mbps bitrate)
Công suất tiêu thụ điện 1 x 400W