• Độ phân giải 1/2.8” 2MP
 • Ống kính 2.8mm Fixed, F2.0
 • Hồng ngoại 15m
 • Nén hình ảnh H.265+
 • Độ phân giải 1/2.8″ 2MP
 • Ống kính 2.7-13.5mm MFZ, F1.6
 • Hồng ngoại 20m
 • Nén hình ảnh H.265+
 • Độ phân giải 1/2.8” 2MP
 • Ống kính 2.7~12mm MFZ, F1.4
 • Hồng ngoại 50m
 • Nén hình ảnh H.264
 • Độ phân giải 1/2.8” 2MP
 • Ống kính 2.7~12mm MFZ, F1.6
 • Hồng ngoại 50m
 • Nén hình ảnh H.265+
 • Độ phân giải 1/2.8” 2MP
 • Ống kính 2.7~13.5mm MFZ, F1.6
 • Hồng ngoại 50m
 • Độ phân giải 1/2.8” 2MP
 • Ống kính 2.7~12mm MFZ, F1.4
 • Hồng ngoại 60m
 • Nén hình ảnh H.264
 • Độ phân giải 1/2.8” 2MP
 • Ống kính 2.7~12mm MFZ, F1.6
 • Hồng ngoại 60m
 • Nén hình ảnh H.265+
 • Độ phân giải 1/2.8” 2MP
 • Ống kính 2.7~13.5mm MFZ, F1.6
 • Hồng ngoại 60m
 • Độ phân giải 1/2.8” 2MP
 • Ống kính 5~60mm MFZ, F1.6
 • Hồng ngoại 60m
 • Nén hình ảnh H.265+
 • Độ phân giải 1/2.8” 2MP
 • Nén hình ảnh H.264
 • Độ nhạy sáng 0.002 lux
 • Cân bằng sáng 140dB
 • Độ phân giải 1/2.8” 2MP
 • Nén hình ảnh H.265+
 • Độ nhạy sáng 0.001 lux
 • Cân bằng sáng 140dB
 • Độ phân giải 1/2.7” 2MP
 • Nén hình ảnh H.264
 • Độ nhạy sáng 0.001 lux
 • Cân bằng sáng 120dB