• Độ phân giải 1/2.8” 2MP
 • Nén hình ảnh H.264
 • Độ nhạy sáng 0.002 lux
 • Cân bằng sáng 140dB
 • Độ phân giải 1/2.8” 2MP
 • Nén hình ảnh H.265+
 • Độ nhạy sáng 0.001 lux
 • Cân bằng sáng 140dB
 • Độ phân giải 1/2.7” 2MP
 • Nén hình ảnh H.264
 • Độ nhạy sáng 0.001 lux
 • Cân bằng sáng 120dB
 • Độ phân giải 1/2.8” 2MP
 • Nén hình ảnh H.265+
 • Độ nhạy sáng 0.001 lux
 • Cân bằng sáng 120dB