• Độ phân giải 1/2.8” 2MP
 • Ống kính 4.5-135mm MFZ ; F1.6-F4.4
 • Nén hình ảnh H.265
 • Độ phân giải 1/2.8” 2MP
 • Ống kính 4.5-135mm MFZ ; F1.6-F4.4
 • Nén hình ảnh H.265
 • Độ phân giải 1/2.8” 2MP
 • Ống kính 4.5-135mm MFZ ; F1.6-F4.4
 • Nén hình ảnh H.265
 • Độ phân giải 1/2.8” 2MP
 • Ống kính 4.5-135mm MFZ ; F1.6-F4.4
 • Nén hình ảnh H.265
 • Độ phân giải 1/1.9” 2MP
 • Ống kính 6.0-180mm; F1.6-F4.8
 • Hồng ngoại 200m
 • Độ phân giải 1/1.9” 2MP
 • Ống kính 6.0-180mm; F1.6-F4.8
 • Hồng ngoại 120m