• Độ phân giải 1/3” 2MP
 • Ống kính 2.8mm fixed, F2.0
 • Độ nhạy sáng 0.08 lux
 • Độ phân giải 1/2.8” 2MP
 • Ống kính 2.7-13.5mm MFZ, F1.4
 • Độ nhạy sáng 0.05 lux
 • Độ phân giải 1/2.8” 2MP
 • Ống kính 2.8mm fixed, F1.6
 • Độ nhạy sáng 0.06 lux
 • Độ phân giải 1/3” 4MP
 • Ống kính 2.7-13.5mm MFZ, F1.4
 • Độ nhạy sáng 0.3 lux
 • Độ phân giải 1/3” 4MP
 • Ống kính 2.7-13.5mm MFZ, F1.4
 • Độ nhạy sáng 0.3 lux
 • Độ phân giải 1/3” 4MP
 • Ống kính 2.8mm fixed, F2.0
 • Độ nhạy sáng 0.08 lux
 • Độ phân giải 1/3” 4MP
 • Ống kính 2.8mm fixed, F1.6
 • Độ nhạy sáng 0.4 lux