• Độ phân giải 1/2.9″ 2MP  
 • Ống kính 3.6mm fixed, F2.0
 • Hồng ngoại 30m 98ft
 • Độ phân giải 1/2.8″ 2MP  
 • Ống kính 3.6mm fixed, F2.0
 • Hồng ngoại 30m 98ft
 • Độ phân giải 1/2.8″  2MP  
 • Ống kính 2.7 – 13.5mm, MFZ, F1.4
 • Độ phân giải 1/3″ 4MP  
 • Ống kính 3.6mm fixed, F2.0
 • Hồng ngoại 30m 98ft
 • Độ phân giải 1/3″ 4MP 
 • Ống kính 2.7 – 13.5mm, MFZ, F1.4
 • Độ phân giải 1/3″ 4MP  
 • Ống kính 4mm fixed, F1.6
 • Hồng ngoại 50m 164f
 • Độ phân giải 1/2″ 8MP 
 • Ống kính 3.7 – 11mm, MFZ, F1.9
 • Hồng ngoại 60m 197ft