• Độ phân giải 1/2.8″ 2MP 
 • Ống kính 2.7 – 13.5mm, MFZ, F1.4
 • Hồng ngoại 30m 98ft
 • Độ phân giải 1/3″ 4MP 
 • Ống kính 2.7 – 13.5mm, MFZ, F1.4
 • Hồng ngoại 45m 148ft
 • Độ phân giải 1/3″ 4MP 
 • Ống kính 2.7 – 13.5mm, MFZ, F1.4
 • Độ phân giải 1/2.8” 2MP
 • Ống kính 2.7-13.5mm MFZ, F1.4
 • Độ nhạy sáng 0.05 lux
 • Độ phân giải 1/3” 4MP
 • Ống kính 2.7-13.5mm MFZ, F1.4
 • Độ nhạy sáng 0.3 lux
 • Độ phân giải 1/3” 4MP
 • Ống kính 2.7-13.5mm MFZ, F1.4
 • Độ nhạy sáng 0.3 lux