Video Management System Maxpro VMS

  • Kênh cho phép xem trực tuyến Up to 128 IP Channels (64 Streams)
  • Công suất tiêu thụ điện 2x750W