Video Management System Maxpro VMS

  • Khả năng ghi hình Up to 480 fps @ 1080p (4 Mbps bitrate)
  • Kênh cho phép xem trực tuyến Up to 16 IP Channels (64 Streams)