• Độ phân giải 1/1.8” 6MP
 • Ống kính 4.1~16.4mm MFZ, F1.53
 • Hồng ngoại 50m
 • Độ phân giải 1/2.7” 2MP
 • Ống kính 2.7~12mm MFZ, F1.4
 • Hồng ngoại 50m
 • Nén hình ảnh H.264
 • Độ phân giải 1/2.8” 2MP
 • Ống kính 2.7~13.5mm MFZ, F1.6
 • Hồng ngoại 50m
 • Độ phân giải 1/2.7” 2MP
 • Ống kính 7~22mm MFZ, F1.4
 • Hồng ngoại 50m
 • Nén hình ảnh H.264
 • Độ phân giải 1/2.8″ 2MP 
 • Ống kính 2.7 – 13.5mm, MFZ, F1.4
 • Hồng ngoại 30m 98ft
 • Độ phân giải 1/2.8″ 2MP 
 • Ống kính 2.8mm fixed, F2.0
 • Hồng ngoại 30m 98ft
 • Góc nhìn 107°
 • Độ phân giải 1/3” 4MP
 • Ống kính 2.7~12mm MFZ, F1.4
 • Hồng ngoại 50m
 • Nén hình ảnh H.264
 • Độ phân giải 1/3” 4MP
 • Ống kính 2.7~13.5mm MFZ, F1.6
 • Hồng ngoại 50m
 • Độ phân giải 1/3″ 4MP 
 • Ống kính 2.7 – 13.5mm, MFZ, F1.4
 • Hồng ngoại 45m 148ft
 • Độ phân giải 1/3″ 4MP 
 • Ống kính 2.8mm fixed, F2.0
 • Hồng ngoại 25m 82ft
 • Độ phân giải 1/2″ 8MP 
 • Ống kính 3.7 – 11mm, MFZ, F1.9
 • Hồng ngoại 30m 98ft
 • Độ phân giải 1/2.9″ 2MP  
 • Ống kính 3.6mm fixed, F2.0
 • Hồng ngoại 30m 98ft