• Thiết kế viền màn hình 1.7mm siêu mỏng
 • Hiển thị hình ảnh đạt chuẩn UHD sắc nét
 • Dễ dàng hiệu chỉnh sắc màu với Color Expert Pro
 • Trải nghiệm chất lượng hình ảnh UHD
 • Hình ảnh đẳng cấp với viền mỏng và tấm nền được nâng cấp
 • Thiết kế treo tường dễ lắp đặt 
 • Trải nghiệm chất lượng hình ảnh tuyệt đỉnh chất lượng UHD
 • Hình ảnh đẳng cấp với viền màn mỏng và tấm nền được nâng cấp
 • Thiết kế lắp đặt dễ dàng
 • Trải nghiệm chất lượng hình ảnh UHD
 • Hình ảnh đẳng cấp và tấm nền được nâng cấp
 • Thiết kế treo tường mỏng, lắp đặt dễ dàng
 • Thiết kế viền màn hình 1.7mm siêu mỏng
 • Hiển thị hình ảnh đạt chuẩn UHD sắc nét
 • Dễ dàng hiệu chỉnh sắc màu với Color Expert Pro
 • Thiết kế viền màn hình 1.7mm siêu mỏng
 • Hiển thị hình ảnh đạt chuẩn UHD sắc nét
 • Dễ dàng hiệu chỉnh sắc màu với Color Expert Pro