• Độ phân giải 33 triệu điểm ảnh ấn tượng
  • Công nghệ QLED tái tạo 100% dải sắc màu
  •  Nền tảng SoC mạnh mẽ