• Viền mỏng ấn tượng 0.44mm
  • Truyền tải nội dung tốt hơn
  • Chất lượng hình ảnh tuyệt vời
  • Thiết kế mỏng, hiện đại
  • Hoạt động bền bỉ 24/7
  • Hiệu chuẩn toàn diện