• Truyền tải nội dung đơn giản hiệu quả
 • Quản lý màn hình hiệu quả với giao diện người dùng Home UI
 • Trình chiếu tối ưu với chức năng xoay ảnh dễ dàng
 • Viền màn hình siêu mỏng 3.5mm
 • Quản lý màn hình hiệu quả
 • Truyền tải nội dung đơn giản với giải pháp màn hình ghép Videowall
 • Trải nghiệm chất lượng hình ảnh tuyệt đỉnh chất lượng UHD
 • Hình ảnh đẳng cấp với viền màn mỏng và tấm nền được nâng cấp
 • Thiết kế lắp đặt dễ dàng
 • Trải nghiệm chất lượng hình ảnh UHD
 • Hình ảnh đẳng cấp và tấm nền được nâng cấp
 • Thiết kế treo tường mỏng, lắp đặt dễ dàng