• Thiết kế viền mỏng
  • Hệ điều hành Tizen 3.0 mạnh mẽ
  • Chế độ hiển thị dọc/ngang linh hoạt