• Mã sản phẩm: Mặt 4 thiết bị LeafStyle Cover 4x1M + Grid
 • Màu sắc: Trắng, Đen
 • Kích thước: Size 4x1M
 • Đóng gói: 100 chiếc/thùng
 • Mã sản phẩm: Nắp kín đơn LeafStyle 
 • Màu sắc: Trắng, Đen
 • Đóng gói: 100 chiếc/thùng
 • Mã sản phẩm: Nút trống LeafStyle 1M
 • Màu sắc: Trắng, Đen
 • Kích thước: Size 1M
 • Đóng gói: 100 chiếc/thùng
 • Mã sản phẩm: Ổ cắm có công tắc LeafStyle 2P+E
 • Màu sắc: Trắng, Đen
 • Đóng gói: 50 chiếc/thùng
 • Mã sản phẩm: Ổ cắm điện thoại LeafStyle 1M Tel RJ11
 • Màu sắc: Trắng, Đen
 • Kích thước: size 1M
 • Đóng gói: 100 chiếc/thùng
 • Mã sản phẩm: Ổ cắm đôi có nối đất (không màn che) LeafStyle Duplex 2P+E
 • Màu sắc: Xám
 • Đóng gói: 100 chiếc/thùng
 • Mã sản phẩm: Ổ cắm đôi có nối đất LeafStyle Duplex 2P+E US-EU
 • Màu sắc: Trắng, Đen
 • Đóng gói: 100 chiếc/thùng
 • Mã sản phẩm: Ổ cắm đơn có nối đất LeafStyle Simplex 2P+E US-EU
 • Màu sắc: Trắng, Đen
 • Đóng gói: 100 chiếc/thùng
 • Mã sản phẩm: Ổ cắm đơn LeafStyle Simplex 2P US-EU
 • Màu sắc: Trắng, Đen
 • Đóng gói: 100 chiếc/thùng
 • Mã sản phẩm: Ổ cắm mạng LeafStyle 1M RJ45 Cat6
 • Màu sắc: Trắng, Đen
 • Kích thước: size 1M
 • Đóng gói: 100 chiếc/thùng
 • Mã sản phẩm: Ổ cắm TV LeafStyle 1M size TV Socket
 • Màu sắc: Trắng, Đen
 • Kích thước: size 1M
 • Đóng gói: 50 chiếc/thùng
 • Mã sản phẩm: Ổ cắm USB đôi LeafStyle 2M size USB charger
 • Màu sắc: Trắng, Đen
 • Kích thước: size 1M
 • Đóng gói: 50 chiếc/thùng