Dịch vụ
Nổi bật

DAAS – DEVICES AS A SERVICE

IT ONSITE

MAINTENANCE & SUPPORT

Dự án
Tiêu biểu

XEM THÊM DỰ ÁN

Tiêu điểm
Công nghệ

Hệ giải pháp thông dành cho hội họp và đ...

Hệ giải pháp thông dành cho hội họp và đào tạo với Samsung Flip 2
Ngày 8 tháng 11 năm 2019, Công ty Điện tử Samsung Vina  kết hợp cùng Công ty Sản xuất và ...

CMS triển khai hợp đồng dịch vụ Daas đầu...

CMS triển khai hợp đồng dịch vụ Daas đầu tiên
CMS đã chính thức triển khai dịch vụ DaaS (Device as a Service) cho Hệ thống Giáo dục Vinschool. Đây ...
Không tìm thấy bài viết nào.
Không tìm thấy bài viết nào.

Tiêu điểm
Công nghệ

Daas – Xu hướng của doanh nghiệp hiện đại

Hệ giải pháp thông dành cho hội họp và đ...

Hệ giải pháp thông dành cho hội họp và đào tạo với Samsung Flip 2
Ngày 8 tháng 11 năm 2019, Công ty Điện tử Samsung Vina  kết hợp cùng Công ty Sản xuất và ...
Xem thêm

Quản trị và vận hành hệ thống Công nghệ thông tin

Không tìm thấy bài viết nào.

ĐĂNG KÝ
NHẬN BẢN TIN