Máy tính sản xuất trên dây chuyền công nghiệp được chứng nhận quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn: ISO 9001:2015; ISO 14001: 2015; ISO/IEC 17025:2017; ISO/IEC 27001:2013; Đáp ứng theo quy định thông tư 40/2020/TT-BTTTT

CPU Intel® Celeron® Processor G5900 (2M Cache, 3.40 GHz)
Supports 10th Gen Intel® Core™ and Pentium® Gold / Celeron® processors for LGA 1200 socket
Chipset Intel® H410 Chipset
Bộ nhớ 4GB DDR4 Bus 2666Mhz
Ổ cứng SSD 240GB SATA3

Máy tính thương hiệu Việt nam sản xuất trên dây chuyền công nghiệp được chứng nhận quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn: ISO 9001:2015; ISO 14001: 2015; ISO/IEC 17025:2017; ISO 45001: 2018; ISO/IEC 27001:2013

Máy tính sản xuất trên dây chuyền công nghiệp được chứng nhận quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn: ISO 9001:2015; ISO 14001: 2015; ISO/IEC 17025:2017; ISO/IEC 27001:2013; Đáp ứng theo quy định thông tư 40/2020/TT-BTTTT

CPU Intel® Core™ i3-10100 Processor (6M Cache, 3.60 GHz)
Supports 10th Gen Intel® Core™ and Pentium® Gold / Celeron® processors for LGA 1200 socket
Chipset Intel® H410 Chipset
Bộ nhớ 4GB DDR4 Bus 2666Mhz
Ổ cứng SSD 240GB SATA3

Máy tính thương hiệu Việt nam sản xuất trên dây chuyền công nghiệp được chứng nhận quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn: ISO 9001:2015; ISO 14001: 2015; ISO/IEC 17025:2017; ISO 45001: 2018; ISO/IEC 27001:2013

Máy tính sản xuất trên dây chuyền công nghiệp được chứng nhận quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn: ISO 9001:2015; ISO 14001: 2015; ISO/IEC 17025:2017; ISO/IEC 27001:2013

CPU Intel Core™ i5-10400 Processor (12M Cache, 2.90)
Chipset H410
Bộ nhớ 8GB DDR4 Bus 2666Mhz
Ổ Cứng SSD 240GB SATA3
CPU Intel Core™ i7-10700 (16M Cache, 2.90 GHz)
Chipset H410
Bộ nhớ 8GB DDR4 Bus 2666Mhz
Ổ Cứng SSD 240GB SATA3

Máy tính thương hiệu Việt nam sản xuất trên dây chuyền công nghiệp được chứng nhận quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn: ISO 9001:2015; ISO 14001: 2015; ISO/IEC 17025:2017; ISO 45001: 2018; ISO/IEC 27001:2013