• Chiều dài (mm): 600mm/1200mm
 • Công suất (W): 6,5W/13W
 • Ánh sáng: Trắng, Vàng
 • Chất liệu: Nhựa cao cấp
 • Đóng gói: 40 hộp 

 

 • Chiều dài (mm): 600mm/1200mm
 • Công suất (W): 8W/16W
 • Ánh sáng: Trắng, Vàng
 • Chất liệu: Nhựa cao cấp
 • Đóng gói: 40 hộp
 • Chiều dài (mm): 600mm/1200mm
 • Công suất (W): 9W/18W
 • Ánh sáng: Trắng, Trung tính
 • Chất liệu: Nhựa Mica
 • Đóng gói: 20 hộp
 • Kích thước: P45 – A65
 • Công suất (W): 3W – 13W
 • Ánh sáng: Trắng, Vàng 
 • Chất liệu: Nhựa cao cấp 
 • Đóng gói: 12 hộp
 • Đường kính (mm): 360mm
 • Công suất (W): 20W/24W
 • Ánh sáng: Trắng
 • Chất liệu: Nhựa cao cấp
 • Đóng gói: 8 hộp
 • Cấp bảo vệ: IP65/IK06
 • Công suất (W): 20W-100W
 • Ánh sáng: Trắng, Vàng
 • Chất liệu: Nhựa cao cấp
 • Đóng gói: 12,24 hộp
 • Đường kính cắt (mm): D100 – D150
 • Công suất (W): 7W – 14W
 • Ánh sáng: Trắng, Trung tính, Vàng-
 • Chất liệu: Nhựa cao cấp
 • Đóng gói: 50 hộp