• Mã sản phẩm: Bộ điều chỉnh độ sáng đèn LeafStyle 2M size Dimmer (300W)
 • Màu sắc: Trắng, Đen
 • Kích thước: size 2M
 • Đóng gói: 50 chiếc/thùng
 • Mã sản phẩm: Công tắc 1 chiều LeafStyle 1.5M
 • Màu sắc: Trắng, Đen
 • Kích thước: Size 1,5M
 • Đóng gói: 100 chiếc/thùng
 • Mã sản phẩm: Công tắc 1 chiều LeafStyle 1M
 • Màu sắc: Trắng, Đen
 • Kích thước: size 1M
 • Đóng gói: 100 chiếc/thùng
 • Mã sản phẩm: Công tắc 1 chiều LeafStyle 3M
 • Màu sắc: Trắng, Đen
 • Kích thước: Size 3M
 • Đóng gói: 100 chiếc/thùng
 • Mã sản phẩm: Công tắc 2 chiều LeafStyle 1.5M
 • Màu sắc: Trắng, Đen
 • Kích thước: Size 1,5M
 • Đóng gói: 100 chiếc/thùng
 • Mã sản phẩm: Công tắc 2 chiều LeafStyle 1M
 • Màu sắc: Trắng, Đen
 • Kích thước: size 1M
 • Đóng gói: 100 chiếc/thùng
 • Mã sản phẩm: Công tắc 2 chiều LeafStyle 3M
 • Màu sắc: Trắng, Đen
 • Kích thước: Size 3M
 • Đóng gói: 100 chiếc/thùng
 • Mã sản phẩm: Mặt 1 thiết bị LeafStyle Cover 1M + Grid
 • Màu sắc: Trắng, Đen
 • Kích thước: Size 1M
 • Đóng gói: 100 chiếc/thùng
 • Mã sản phẩm: Mặt 2 thiết bị LeafStyle Cover 2M + Grid
 • Màu sắc: Trắng, Đen
 • Kích thước: Size 2M
 • Đóng gói: 100 chiếc/thùng
 • Mã sản phẩm: Mặt 2 thiết bị LeafStyle Cover 2x1M + Grid
 • Màu sắc: Trắng, Đen
 • Kích thước: Size 2x1M
 • Đóng gói: 100 chiếc/thùng
 • Mã sản phẩm: Mặt 2 thiết bị LeafStyle Cover 2x3M + Grid
 • Màu sắc: Trắng, Đen
 • Kích thước: Size 2x3M
 • Đóng gói: 100 chiếc/thùng
 • Mã sản phẩm: Mặt 3 thiết bị LeafStyle Cover 3M + Grid
 • Màu sắc: Trắng, Đen
 • Kích thước: Size 3M
 • Đóng gói: 100 chiếc/thùng