• Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 594/1196x22x34
 • Công suất (W): 10W/20W
 • Ánh sáng: Trắng, Vàng
 • Chất liệu: Nhựa cao cấp
 • Đóng gói: 20 bóng/thùng
 • Kích thước (mm): 275-1200mm 
 • Công suất (W): 3.4W-13W
 • Ánh sáng: Trắng, Trung tính, Vàng
 • Chất liệu: Nhựa cao cấp
 • Đóng gói: 24 bóng/thùng
 • Kích thước (mm): 300-1200mm 
 • Công suất (W): 3.4W-13W
 • Ánh sáng: Trắng, Trung tính, Vàng
 • Chất liệu: Nhựa cao cấp
 • Đóng gói: 24 bóng/thùng
 • Kích thước (mm): 600-1200mm 
 • Công suất (W): 10W-20W
 • Ánh sáng: Trắng, Trung tính, Vàng
 • Chất liệu: Nhựa cao cấp
 • Đóng gói: 25 bóng/thùng
 • Kích thước: T50-T70
 • Công suất (W): 9W-17W
 • Ánh sáng: Trắng, Vàng
 • Chất liệu: Nhựa cao cấp
 • Đóng gói: 12 bóng/thùng
 • Kích thước: T80-T140
 • Công suất (W): 22W-50W
 • Ánh sáng: Trắng, Vàng
 • Chất liệu: Nhựa cao cấp
 • Đóng gói: 6 bóng/thùng
 • Kích thước (mm): 600-1200mm
 • Công suất (W): 10W/20W
 • Ánh sáng: Trắng, Trung tính, Vàng
 • Chất liệu: Nhựa cao cấp
 • Đóng gói: 10 bóng/thùng
 • Kích thước (mm): 600/1200mm
 • Công suất (W): 9W-22W
 • Ánh sáng: Trắng, Trung tính
 • Chất liệu: Nhựa cao cấp
 • Đóng gói: 10/20 bóng/thùng
 • Kích thước: 600-1500mm
 • Công suất (W): 8W-22W
 • Ánh sáng: Trắng, Trung tính, Vàng
 • Chất liệu: Vỏ nhôm cao cấp
 • Đóng gói: 20 bóng/thùng
 • Kích thước: A60 
 • Công suất (W): 5W-13W
 • Ánh sáng: Trắng, Vàng
 • Chất liệu: Nhựa cao cấp
 • Đóng gói: 12 hộp
 • Kích thước: A60
 • Công suất (W): 4W-12W
 • Ánh sáng: Trắng, Vàng
 • Chất liệu: Nhựa cao cấp
 • Đóng gói: 12 bóng/thùng
 • Kích thước (mm): 38x117mm /45x137mm
 • Công suất (W): 7,5W/11W
 • Ánh sáng: Trắng, Vàng
 • Chất liệu: Nhựa cao cấp
 • Đóng gói: 12 bóng/thùng