Tư vấn và tối ưu hạ tầng CNTT

CMC Service cung cấp gói tư vấn các giải pháp chuyên sâu về hạ tầng mạng, máy chủ, lưu trữ cho các ứng dụng lõi của doanh nghiệp hoặc các hệ thống lớn có độ phức tạp cao.
Thông qua quá trình tư vấn, khách hàng có thể lựa chọn các giải pháp phù hợp với môi trường kinh doanh nhằm đạt được hiệu quả cao nhất, đưa ra những quyết định hợp lý với chi phí tiết kiệm, góp phần thúc đẩy sự phát triển liên tục của doanh nghiệp.

Tư vấn giải pháp

 • Giải pháp tổng thể, đầu tư theo nhiều giai đoạn
 • Giải pháp chuyên biệt theo từng nhóm: hệ điều hành, máy chủ, lưu trữ, quản trị hệ thống, đồng bộ dữ liệu.
 • . . .

Các gói dịch vụ tư vấn

 • Tư vấn về nâng cấp, chuyển đổi các hệ thống máy chủ, hệ thống lưu trữ, hệ điều hành.
 • Tư vấn các giải pháp về hệ điều hành trên môi trường máy chủ chuyên nghiệp.
 • Tư vấn các giải pháp lưu trữ trực tuyến trên hạ tầng mạng SAN, lưu trữ phân tầng trên Tape- Disk, hay Disk-Disk.
 • Tư vấn các giải pháp về đồng bộ dữ liệu.
 • Tư vấn các giải pháp về phân vùng ảo hóa trên máy chủ và hệ thống lưu trữ.

Lợi ích của khách hàng

 • Mang đến các giải pháp xây dựng hạ tầng CNTT có chất lượng cao, hoạt động ổn định.
 • Tối ưu các nguồn tài nguyên, đáp ứng tốt nhất các yêu cầu tác nghiệp.
 • Nâng cao năng suất làm việc của tổ chức, doanh nghiệp.

Khách hàng
Tiêu biểu

Hơn 500 khách hàng đã được chúng tôi phục vụ

ĐĂNG KÝ
NHẬN BẢN TIN