• Tương thích Windows, MacOS, Linux, Chome OS
  • Âm thanh loa kép
  • ActivInspire- phần mềm soạn giảng
  • Explain Everything – phần mềm dạy học trực tuyến

 

  • Tương tác 20 điểm chạm màn hình
  • Khả năng tất cả các màn hình máy tính cá nhân trong lớp học
  • Bộ nhớ 32GB