Tủ Philips UV-C Chamber giúp khử khuẩn sống, bám trên các bề mặt vật thể, các thiết bị dùng chung giữa mọi người

Tủ Philips UV-C Chamber giúp khử khuẩn sống, bám trên các bề mặt vật thể, các thiết bị dùng chung giữa mọi người

Tủ Philips UV-C Chamber giúp khử khuẩn sống, bám trên các bề mặt vật thể, các thiết bị dùng chung giữa mọi người