• Màn hình ngoài trời chuẩn IP56
  • Độ sáng cao 2,500 nit
  • Giải pháp All-in-one