• Độ phân giải 1/3″ 4MP 
 • Ống kính 2.7 – 13.5mm, MFZ, F1.4
 • Độ phân giải 1/3″ 4MP  
 • Ống kính 4mm fixed, F1.6
 • Hồng ngoại 50m 164f
 • Độ phân giải 1/2″ 8MP 
 • Ống kính 3.7 – 11mm, MFZ, F1.9
 • Hồng ngoại 60m 197ft
 • Độ phân giải 1/2.8″ 2MP 
 • Ống kính 4.8—120mm, MFZ, F1.6–F4.4
 • Độ phân giải 1/3″ 4MP  
 • Ống kính 4.5—135mm, MFZ, F1.6–F4.4
 • Độ phân giải 1/3” 2MP
 • Ống kính 2.8mm fixed, F2.0
 • Độ nhạy sáng 0.08 lux
 • Độ phân giải 1/2.8” 2MP
 • Ống kính 2.7-13.5mm MFZ, F1.4
 • Độ nhạy sáng 0.05 lux
 • Độ phân giải 1/2.8” 2MP
 • Ống kính 2.8mm fixed, F1.6
 • Độ nhạy sáng 0.06 lux
 • Độ phân giải 1/3” 4MP
 • Ống kính 2.7-13.5mm MFZ, F1.4
 • Độ nhạy sáng 0.3 lux
 • Độ phân giải 1/3” 4MP
 • Ống kính 2.7-13.5mm MFZ, F1.4
 • Độ nhạy sáng 0.3 lux
 • Độ phân giải 1/3” 4MP
 • Ống kính 2.8mm fixed, F2.0
 • Độ nhạy sáng 0.08 lux
 • Độ phân giải 1/3” 4MP
 • Ống kính 2.8mm fixed, F1.6
 • Độ nhạy sáng 0.4 lux