• Độ phân giải 1/2.8″ 2MP 
 • Ống kính 2.1mm fixed, F2.0
 • Hồng ngoại No IR LEDs
 • Độ phân giải 1/2.8″ 2MP 
 • Ống kính 2.8mm fixed, F2.0
 • Hồng ngoại 20m 65ft
 • Độ phân giải 1/3″ 4MP 
 • Ống kính 2.8mm fixed, F2.0
 • Hồng ngoại 20m 65ft
 • Độ phân giải 1/2.8″ 2MP 
 • Ống kính 2.7 – 13.5mm, MFZ, F1.4
 • Hồng ngoại 30m 98ft
 • Độ phân giải 1/2.8″ 2MP 
 • Ống kính 2.8mm fixed, F2.0
 • Hồng ngoại 30m 98ft
 • Góc nhìn 107°
 • Độ phân giải 1/3″ 4MP 
 • Ống kính 2.7 – 13.5mm, MFZ, F1.4
 • Hồng ngoại 45m 148ft
 • Độ phân giải 1/3″ 4MP 
 • Ống kính 2.8mm fixed, F2.0
 • Hồng ngoại 25m 82ft
 • Độ phân giải 1/2″ 8MP 
 • Ống kính 3.7 – 11mm, MFZ, F1.9
 • Hồng ngoại 30m 98ft
 • Độ phân giải 1/2.9″ 2MP  
 • Ống kính 3.6mm fixed, F2.0
 • Hồng ngoại 30m 98ft
 • Độ phân giải 1/2.8″ 2MP  
 • Ống kính 3.6mm fixed, F2.0
 • Hồng ngoại 30m 98ft
 • Độ phân giải 1/2.8″  2MP  
 • Ống kính 2.7 – 13.5mm, MFZ, F1.4
 • Độ phân giải 1/3″ 4MP  
 • Ống kính 3.6mm fixed, F2.0
 • Hồng ngoại 30m 98ft