• Kích thước (mm): 600-1200mm
 • Công suất (W): 10W/20W
 • Ánh sáng: Trắng, Trung tính, Vàng
 • Chất liệu: Nhựa cao cấp
 • Đóng gói: 10 bóng/thùng
 • Kích thước (mm): 600/1200mm
 • Công suất (W): 9W-22W
 • Ánh sáng: Trắng, Trung tính
 • Chất liệu: Nhựa cao cấp
 • Đóng gói: 10/20 bóng/thùng
 • Kích thước: 600-1500mm
 • Công suất (W): 8W-22W
 • Ánh sáng: Trắng, Trung tính, Vàng
 • Chất liệu: Vỏ nhôm cao cấp
 • Đóng gói: 20 bóng/thùng