• Độ phân giải 1/2.7” 2MP
 • Ống kính 7~22mm MFZ, F1.4
 • Hồng ngoại 50m
 • Nén hình ảnh H.264
 • Độ phân giải 1/3” 4MP
 • Ống kính 2.7~12mm MFZ, F1.4
 • Hồng ngoại 50m
 • Nén hình ảnh H.264
 • Độ phân giải 1/3” 4MP
 • Ống kính 2.7~13.5mm MFZ, F1.6
 • Hồng ngoại 50m
 • Độ phân giải 1/.7” 12MP
 • Ống kính 5.1~12.8mm MFZ, F1.7
 • Hồng ngoại 60m
 • Nén hình ảnh H.265
 • Độ phân giải 1/2.8” 2MP
 • Ống kính 2.7~12mm MFZ, F1.4
 • Hồng ngoại 60m
 • Nén hình ảnh H.264
 • Độ phân giải 1/2.8” 2MP
 • Ống kính 2.7~12mm MFZ, F1.6
 • Hồng ngoại 60m
 • Nén hình ảnh H.265+
 • Độ phân giải 1/1.8” 6MP
 • Ống kính 4.1~16.4mm, F1.53
 • Hồng ngoại 60m
 • Nén hình ảnh H.265
 • Độ phân giải 1/2.8” 2MP
 • Ống kính 2.7~13.5mm MFZ, F1.6
 • Hồng ngoại 60m
 • Độ phân giải 1/2.8” 2MP
 • Ống kính 5~60mm MFZ, F1.6
 • Hồng ngoại 60m
 • Nén hình ảnh H.265+
 • Độ phân giải 1/3” 4MP
 • Ống kính 2.7~13.5mm, F1.4
 • Hồng ngoại 60m
 • Nén hình ảnh H.264
 • Độ phân giải 1/2.8” 4MP
 • Ống kính 2.7~13.5mm, F1.6
 • Hồng ngoại 60m
 • Nén hình ảnh H.265+
 • Độ phân giải 1/1.7” 12MP
 • Nén hình ảnh H.265+
 • Độ nhạy sáng 0.02 lux
 • Cân bằng sáng 120dB