• Độ phân giải 1/2.8” 2MP
 • Ống kính 4.5-135mm MFZ ; F1.6-F4.4
 • Hồng ngoại 4m
 • Độ phân giải 1/2.8” 2MP
 • Ống kính 4.5-135mm MFZ ; F1.6-F4.4
 • Hồng ngoại 10m
 • Độ phân giải 1/2.8” 2MP
 • Ống kính 4.5-135mm MFZ ; F1.6-F4.4
 • Nén hình ảnh H.265
 • Độ phân giải 1/1.8” 6MP
 • Ống kính 1.7mm MFZ ; F2.0
 • Hồng ngoại 8m
 • Nén hình ảnh H.265
 • Độ phân giải 1/1.7” 12MP
 • Ống kính 1.98mm MFZ ; F2.8
 • Hồng ngoại 8m
 • Nén hình ảnh H.265
 • Độ phân giải 1/1.9”x4 8MP
 • Ống kính 5.0mmx4 MFZ; F2.2
 • Hồng ngoại 30m
 • Nén hình ảnh H.265
 • Độ phân giải  1/1.7”x4 8MP
 • Ống kính 1.98mm MFZ; F2.8
 • Hồng ngoại 30m
 • Nén hình ảnh H.265